Bipolární porucha

Možná jste ani netišili, kolik je okolo vás lidí s bipolární poruchou. „Bipoláři“ mají dvě období – to první je obdobím velké kreativity a plní si mnohdy až bláznivé sny, všechno jim jde od ruky, následuje ale druhé období, ve kterém se propadají do samoty a depresí. Prakticky je jejich život neustálý „kolotoč“, ve kterém se tato období střídají a mohou trvat různě dlouhou dobu.

  Bipolární poruchu odhalí psychiatr, pokud tedy máte podezření, že někdo z rodiny touto poruchou trpí, měli byste návštěvu psychiatrie doporučit. Existuje velké množství léků, které dotyčnému pomohou s touto nemocí bojovat. Pakliže to neuděláte, po čase se může prodlužovat doba, kdy budou mít „prim“ deprese a smutek. Včasná léčba tam může odpomoci od mnoha problémů.