Výklad karet


Výklad karet má mnoho podob. Je to dáno tím, že je mnoho druhů vykládacích karet stejně, jako je způsobů výkladu. O tom, jak bude výklad karet vypadat, rozhoduje i kartářka, která vám vykládá. Každá má jiné zkušenosti, takže i když se necháte vyložit od dvou kartářek, nemusejí být výklady zcela totožné.
Výklad karet je vhodný pro všechny lidi. Karty jsou obrázky, které dávají určitou souvislost a výsledek. Jsou založeny na principu náhody, kterým ale dávají karty určitý směr. Ten pak prozrazuje, na co si máme dávat v životě pozor, co nás čeká, čeho je lepší se vyvarovat. Může nás ale posunout někam, kde se teprve rozmýšlíme. Pokud kartám věříme, většinou nás nezklamou.
Má-li být výklad karet co nejpřesnější, musíme být pečliví. Buď si výklad karet děláme samy pro sebe, nebo si vybereme kartářku, která nám výklad odborně udělá. Většinou si k ní najdeme i určitý vztah, takže se pak obracíme na ni i v dalších otázkách. Je to tak lepší, protože s kartářkou, se kterou spolupracujeme, se výklady dělají lépe. Už o nás něco ví, chce nám pomoci.
Zkoušíte si výklad karet dělat pro sebe? Potom si vyberte karty, které vám vyhovují a ze kterých se naučíte dobře vykládat. Ne všechny jsou vhodné pro každého.