Keltští kněží

  Druidi byli tedy i keltskými kněžími. Keltové věřili v přírodní medicínu a posvátnou rostlinou jim bylo jmelí. Jako posvátná zvířata uctívali jelena, koně a kohouta. Svým bohům přinášeli i lidské oběti, většinou však obětovali zvířata. V životě Keltů hrály velmi důležitou úlohu stromy. Byly přímo předmětem zbožnění. V hluboký, odlehlých hájích se konaly důležité obřady a rituály keltských kmenů. Posvátné háje tvořili především duby, kam směli pouze keltští kněží, druidové. Keltové věřili v přírodní medicínu a posvátnou rostlinu jmelí. Je však nepotvrzeným mýtem nejznámější úloha Druidů o sekání jmelí z dubových větví zlatým srpem. Jmelí na dubu roste spíše výjimečně a na keltských nalezištích nebyl prozatím nalezen žádný zlatý srp, zatímco srp železný je při vykopávkách nalézán celkem běžně.