Umíte prožívat radost?


Možná se vám to zdá jako hloupá otázka, nicméně prožívat radost neumí každý. Jako děti s emocemi většinou problém nemáme, čím jsme ale starší, tím více se hloubáme do sebe a neumíme projevovat emoce, dokonce někdy ani prožívat.
Jako všichni děti, i ti dnes už dospělí se kdysi těšili na Vánoce a měly radost z dárků, tradic a celé vánoční atmosféry. Později jsme se naučili těšit se na dovolenou, na partnera, ale ne všichni jsou na tom stejně. Někdo se prostě těšit neumí a bere vše, co se v jeho životě děje, pesimisticky. Takový pohled na svět je ale špatný, protože neumět se radovat znamená žít pouze napůl.