Sliby nemají být plané

Určitě zná každý z vás lidi, kteří vám něco slíbili, ale svůj slib nedodrželi. Tzv. „slibotechen“ je pořád dost, pokud k nim patříte i vy, zbystřete. Člověk, který naslibuje, ale sliby neplní, bude ostatními brán jako nedůvěryhodný. A pokud na vás někdo tlačí, abyste mu něco slíbili, ale vy už dopředu víte, že to asi nepůjde, máte jen jedinou možnost – naučit se říkat ne. Ač je to k nevíře, je mnoho lidí, kteří to neumí.

  Slíbit něco jen proto, aby se člověk zalíbil, nebo aby mu dal ten druhý pokoj, je největší hloupost, kterou můžete udělat. Lidé si sliby pamatují a věřte, že pokud něco budete chtít později vy, oplatí vám stejnou mincí. Slibte jen to, co splnit můžete.