Předpověď budoucnosti


Předpověď budoucnosti láká mnoho lidí, ale musíme vědět, že v našich osudech můžeme udělat i změnu. Karty ukazují, jaká bude budoucnost v případě, že se budeme držet stereotypů v našem chování, neuděláme žádný velký zvrat, který by karty neodhadly. Potom bude předpověď budoucnosti taková, jak jikartářka vyčte z karet. Proti osudu se ale můžeme postavit. Buď vlastním uvědoměním si něčeho a změnou v chování, nebo prostě tím, že se něčemu odvážně postavíme a zvolíme si zcela jinou cestu, než po které bychom obvykle šli. Vždy máme možnosti, kterých buď využijeme, nebo je necháme ladem. Důležitý je krok, který uděláme.
Pokud se budeme chovat stejně, bude předpověď budoucnosti téměř dokonalá, protože se bude držet schématu. Máme v sobě ukotvené zásady, chování, cíle, to všechno ovlivňuje náš osud. Pokud se vykládá konkrétnímu člověku, nepředpokládá se, že bude jeho budoucnost jiná. Karty ale mohou naznačit, že se člověk může ubírat i jiným směrem. Dobrá kartářka takovou předpověď budoucnosti vysvětlí, jednoduše mu řekne, co se stane, ale v případě, že se člověk rozhodne jinak, sdělí mu i jinou variantu jeho osudového schématu. Nejde vlastně o nic složitého, jen o to, že každý člověk má vždycky před sebou volby. Ti, co jdou podle ukotveného systému v sobě, jdou cestou, kterou karty ukazují jako první.