Děti versus počítače

  Děti mají k technice zcela jiný vztah, než tomu bylo u dětí v minulém století. Mobilní telefony, počítače, to všechno patří do jejich dětského světa. Mnohdy s těmito věcmi umějí lépe zacházet, než jejich rodiče. Pozor ale na to, aby děti nežily jen ve světě virtuálním. Mnohdy totiž ztratí kontakt se svými vrstevníky a místo vycházky do přírody si raději pustí počítačovou hru.

  Vysvětlujme dětem, že všeho s mírou. Technika nám má pomáhat, ale nesmíme se jí nechat zahlcovat. Rodina, ve které všechno dobře funguje, vezme děti a jde s nimi na procházku, zapojuje ratolesti do různých kroužků, učí svoje děti, aby uměly komunikovat. Naopak tam, kde mají rodiče na děti málo času, se tyto děti více upínají k technice a virtuálnímu světu. Poté si neumějí najít partnera a jsou chudší ve své osobnosti.